For medlemmer / Planlægning Gammel Høstdag

Planlægning Høstdag 2023

Referatet fra Planlægningsdagen d. 1/8-23 kan læses her.

Planlægning Høstdag 2022

2019

Mark for opstilling af Gammel Høstdag

Gammel Høstdag den 31. august 2019 afholdes på Krenkerup fra kl. 10.00 til kl. 17.00

Referat af planlægningsmøde afholdt den 17. juni 2019 på Idalund

Tærskeværker: Kaj, Hans og Geert

Selvbinder: Egon og Carsten

Selvbinder: Veterantraktor Malenes far?

Høstvogn 1: Boye + 1 og Gunnar

Høstvogn 2: Veterantraktor Malenes far?

Hesterive: -

Aflægger: -

Plov, Harve og Såmaskine: Ole M.

Kørsel med forsyninger: Ruben + 1 (1spand)

Turvogn: Bent Løje og Niels (2 spand)

Turvogn: Harald + Daniel (2 spand)

Turvogn: Søren + Birger (2 spand)

Turvogn: Didi + Sissi (2 spand)

Hestevognstur: 20kr

Ponyridning: Sonja (tovholder), Bente og måske Birgit (Hans har måske en hest)

Ponyridning: 20kr

Binder neg og stiller dem op: Tina?

Smedje: -

Ølvogn: Morten

Mad / service til frokost: Lene, Grethe, Anne-Marie og Tina

Indkøb af sodavand til deltagere: Geert

5 gange byttepenge af 200kr: Geert

Skilte: Geert

Henvisningsskilte til høstarealerne: Flemming undersøger med Krenkerup

Borde, bænke og service: Jagthytte

Service til aftens mad: Geert

Selvbinderpisk: Gunnar S.

Afmærkning + pæle: Ligger i hallen

Minestrimmel: Flemming

Fotograf: Tommy

Arrangerer og indkalder dem der skal være med, når der skal høstes neg til at lægge på vogne som lager: Egon

Sørger for vogne til høstet neg: Flemming spørger Krenkerup

Flytning af materiel fra Idalund til Krenkerup fredag den 30. august med start kl. 14 fra Idalund.
Følgende deltager: Egon, Carsten, Søren, Søren, Bent, (Hans, Kaj, Geert) og måske Morten

Aftensmad: Flemming Pris ca. 110 – 150kr pr. person, ENDELIG PRIS KOMMER SNART. Tilmelding senest 21. august 2019 til Flemming - mail: fl@l-f-k.dk tlf.: 41183643 eller Geert - mail ga@l-f-k.dk tlf.: 60693055

HUSK I ÅR SKAL MAN INDBETALE PÅ FORENINGENS KONTO, (Reg. nr.: 2205
Kontonr.: 8966442949) SENEST 21. AUGUST, FOR AT AFTENSMADEN BLIVER BESTILT TIL JER

Bage kage til eftermiddagskaffen: Gunnar/Else, Bent/Else, Tommy/Tina, Morten/Betina og Anne-Marie

Har man som medlem lyst til at hjælpe, kan man kontakte Formanden

Alle skal være klar på dagen til kl. 10.00

Der vil blive serveret smørebrød og drikkelse ved middagstid

Aftensmad kl.ca. 18.30 når vi har ryddet op efter dagen og HUSK at høstdagen først er slut når alt er ryddet op, vi hjælpes derfor ALLE med den opgave inden vi spiser!

HUSK at tage klæder på der passer til dagen

Referent: Geert